Maraming bagong pagsubok ang dulot ng COVID-19. Kasali na diyan ang limitasyon sa paglabas, pagsara ng maraming establisyemento, kawalan ng trabaho, at iba pa. Bilang pakikiisa sa inyo at alinsunod sa Bayanihan to Heal as One Act, ang Cashalo ay nagbibigay ng payment extension para sa loans na ang due dates ay napapaloob sa Enhanced Community Quarantine period. Umaasa kaming makatutulong ito upang kayo’y makapaghanda nang mabuti sa iba’t iba ninyong mga gastusin at pangagailangan sa panahong ito.

Basahin ang mga impormasyon sa baba upang maintindihan ang mga detalye tungkol sa inyong payment extension ayon sa BSP Memorandum No. M-2020-018 tugon sa Republic Act No. 11469 o “Bayanihan to Heal as One Act”.

 


Mga Terminolohiya tungkol sa inyong Loan

  • Principal

Hindi ang punong maestro ng isang paaralan ang tinutukoy dito. Kundi, ito ay ang halaga ng inyong hiniram. Kung humiram ka ng P2,000, ito ang Principal amount ng loan mo.

  • Interest

Ito ang tubo mula sa inyong Principal o hiniram na amount.

  • Due Date

Kilala din sa palayaw na “Judith” at madalas ay kinatatakutan. Ito ang petsa kung kailan napagkasunduang dapat bayaran ang loan mo.

  • Outstanding Balance

Ito ang kabuuang halaga ng inyong loan na dapat niyong bayaran. Kasama dito ang Principal, Interest, at mga kaukulang Penalty Fees kapag nilagpasan si Judith.​

  • Penalty Fees

Ito ang karagdagang singil ni Judith kapag siya ay hindi nabayaran sa tamang oras.

  • Past Due Account

Ito ang tawag sa account na nilagpasan o kinalimutan si Judith.


Mga Nakasaad sa BSP Memorandum No. M-2020-018 

Galing ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas na sinusunod ng Cashalo tungkol sa mga panuntunan ng Republic Act No. 11469 a.k.a. “Bayanihan to Heal as One Act”. Dito base ang kalkulasyon ng inyong extended loans na ang originial due dates ay napapaloob sa mga araw ng Enhanced Community Quarantine.

  • Ano ang mga benepisyo ng Payment Extension ayon sa batas na ito?

No Late Fees and Penalties

Dahil sa kawalan ng trabaho at iba pang mga limitasyon sa panahong ito, naiintindihan naming hirap ang ilan na makapagbayad ng kanilang loans. Kung kaya’t kahit na hindi ka umabot sa original due date mo, walang ipapatong na penalties o late fees sa inyong account.

Makakapag-Adjust ng Budget

Ang ipangbabayad ninyo sa Cashalo, pwede munang gamitin para sa ibang pangangailangan, tulad ng pagkain, gamot, at iba pa.

May Oras Maghanda

Dahil naiurong na ang original due date mo, may pagkakataon kang planuhin nang mabuti ang bagong repayment schedule mo ayon sa iyong kalagayang pampinansyal.

  • Ngunit tandaan:

May Kaukulang Interest sa Natitirang Principal

Ayon sa batas na ito, walang late fees, penalties, at interest mula sa kasalukuyang interest na ipapataw sa inyong account. Ngunit, mayroon pa ring interest mula sa natitirang principal balance ng inyong loan sa loob ng extension period.

Hindi Mababawasan ang Bayarin

Ang mga dapat ninyong bayaran sa buwang ito ay nalipat lamang sa susunod na buwan at kailangan niyo pa ring bayaran. Ang good news ay may oras kayong paghandaan ito sa susunod na due date.


Sana ay nakatulong ang mga impormasyong ito!

Visit www.cashalo.com/bayanihan for more details.

cashapay