Lahat ng may outstanding loans na ang due dates ay napapaloob sa mga araw ng enhanced community quarantine at karagdagang araw ng extension na ipinatupad ng ating pamahalaan.

 

[Cashalo Bayanihan]