Paano kung Nakapagbayad na ako?

Ituturing na advance payment ang inyong amount na binayaran sa loob ng Enhanced Community Quarantine period.

 

[Cashalo Bayanihan]