Umiwas sa 5-6 Lending. Alamin Kung Bakit.

 

Hindi na bago sa ating mga Pinoy ang 5-6 lending system. Sa katunuyan, marami sa atin ang dito kumakapit kapag nagigipit. Kahit na may mga mas pormal na mahihiraman gaya ng bangko at mga kooperatiba, 10 percent ng mga umuutang ay sa informal lenders tulad ng 5-6 pa rin lumalapit.

Dinala sa’tin ng mga Indian nationals ang 5-6 lending system nung 70’s at madali itong natanggap ng mga Pinoy dahil hindi na kailangan ng mga documents para makahiram ng pera rito. Nagmumukha pang mababa ang loan interest amount o tubo dahil hinahati ito sa araw-araw na hulugan o daily installments.

Malaking tulong nga ba ang umasa sa 5-6 lending scheme o mas mababaon ka pa sa utang? Alamin natin.

 

Bakit Kailangan Iwasan ang 5-6 Lending?

 

1. High-interest rate

Karaniwang nagsisimula sa 20 percent ang interest rate ng 5-6 lending system. Kapag nangutang ka ng halagang ₱500, may tubo ito na ₱100 (na 20% ng ₱500). Dahil dito, ang kabuuan ng babayaran mo ay ₱600.

Ito ang dahilan kung bakit “5-6” ang itinawag sa lending system na ito–sa ₱500 na inutang mo, ₱600 ang babayaran mo.

Narito ang kumpletong pagkalkula:

Loan Amount: ₱500

Interest Rate (20%): ₱500 x 0.20 (o 20% ng ₱500) = ₱100

Total Repayment: ₱500 + ₱100 = ₱600

20% ang pinakamababang interest rate na makukuha mo sa 5-6 na lending system. Maari pa itong umaabot ng hanggang 60 percent na interest.

2. Unregistered o unregulated lending operator

Ang mga 5-6 lending operators ay itinuturing na informal lenders o ang mga nagpapautang na hindi regulated ng anumang governing body. Sa madaling salita, hindi nakokontrol ng isang accredited o kinikilalang ahensiya ang mga interest rates na pinapataw ng mga 5-6 lending operators.

Kung ito ay papasukin mo, wala kang paraan upang magreklamo sa taas ng interest rates. Hindi ka din protektado bilang isang borrower sa mga regulasyon ng mga 5-6 operators. At kung hindi naisa-kasulatan ang inyong kasunduan o walang legal agreement, maaari ka pang mapatawan ng hidden charges.

3. Nagdudulot ito ng financial distress

Sa laki ng interest rate na ipinapataw sa loan amount, marami sa mga parokyano ng 5-6 lending system ay nahihirapan magbayad. Sa halip na makaramdan ng ginhawa sa pagloan, puwede pa itong magdulot sa’yo ng mas mabigat na financial distress.

Sa simula, iisipin mong maluwag ang pagbayad nang maliit na halaga araw-araw. Ngunit kung lalahatin ang halaga ay hindi ito pabor sa’yo financially lalo na kapag nabaon ka na sa utang.


 

Umutang Sa Tamang Pamamaraan

May mga pagkakataon na kakapusin ka talaga sa budget at kakailanganin mong manghiram. Kung dati ay wala kang ibang option kundi tumakbo sa mga 5-6 lenders, ngayon ay may bago ka nang kasalo sa mga gastusin mo — ang Cashalo app!

Mas madali ka nang makakahiram ng extra cash sa pamamagitan ng loan app tulad ng Cashalo. I-download lang ang app sa iyong smartphone at magregister. Napakabilis ng approval process dito at minimum 1 valid ID lang ang kailangan para makapag-apply ka. Higit sa lahat, napakababa ng interest rate kumpara sa 5-6 lenders, at ito ay regulated kaya siguradong safe at secure ang mga transactions mo.

Safe, mabilis ang proseso, at hindi mabigat sa bulsa ang interest rate. Hihiram ka pa ba sa 5-6 operator mo?

About Cashalo

Cashalo is a fintech platform that delivers digital credit to Filipinos – helping them elevate their financial well-being. All loans under the Cashalo Platform are financed by Paloo Financing Inc., with SEC Registration No. CSC201800209 and Certificate of Authority No. 1162

Want to help accelerate financial inclusion in the Philippines? We’re hiring – jobs@cashalo.com

Address: 16F World Plaza, BGC, Taguig City, Philippines 1634