cashalo bayanihan

Cashalo Bayanihan

Ang Cashalo ay nakiki-isa sa gobyerno sa pag-papatupad ng Bayanihan to Recover as One Law, kung saan ang lahat ng existing and not overdue loans noong September 15 na may due date before December 31, 2020 ay bibigyan ng 60-day extension nang walang interest on interest at kahit anong penalties na ipapataw.

 

Umaasa kaming makatutulong ito upang kayo’y makapaghanda nang mabuti sa iba’t iba ninyong mga gastusin at pangagailangan sa panahong ito.

Bangko Sentral ng Pilipinas

Para sa mga nais pa ring magbayad, buksan ang Cashalo App para sa listahan ng available repayment channels. O kaya mag-email sa howtopay@cashalo.com o tumawag sa (02) 7902-1080 / 09189309800 / 09171163636.We hope that you and your loved ones remain safe and healthy.

FAQs

 

Sino ang may payment extension?

Lahat ng may non-overdue loans na noong ipinasa ang batas noong September 15, 2020 at may due date on or before December 31, 2020. Ibig sabihin, ang loans na disbursed mula September 15 onwards or overdue na nang September 15 ay hindi mabibigyan ng extension.

 

Paano kung ang loan ko ay payable in installments?

Kung ang installment loan ninyo ay kasama sa may mga 60-day extension, ang lahat ng inyong payments ay mauurong by 60 days, kahit ang mga lalampas na ng December 31, 2020.

 

May penalties ba akong babayaran?

Walang kaukulang penalties at late fees na ipapataw sa inyong loan sa loob ng 60-day extension.

 

May additional interest ba akong babayaran?

Ang extension o karagdagang mga araw ay may kaukulang accrued interest na idadagdag sa inyong susunod na due date. Ang computation ng accrued interest ay base lamang sa principal amount. Ang pagpapatupad nito ay ayon sa BSP Memorandum No. M-2020-074.

 

Paano kung nakapagbayad na ako?

Itinuturing na advanced payment ang inyong pagbayad. Dahil dito ay naka-iwas kayo sa accrued interest na dumadagdag sa loob ng 60-day extension.

Kung nais ninyong i-refund ang inyong advance payment at bayaran ang inyong loan with accrued interest sa inyong extended due date, tumawag lang sa (02) 7902-1080 / 09189309800 / 09171163636 o mag-email sa howtopay@cashalo.com.

 

Paano kung gusto ko pa ring magbayad?

Inaanyayaan namin ang pagbayad sa inyong original due date para makaiwas sa accrued interest na dumaragdag sa loob ng 60-day extension.

Para sa mga nais pa ring magbayad, mag-email sa howtopay@cashalo.com o tumawag sa (02) 7902-1080 / 09189309800 / 09171163636 para ipaalam sa amin na nais ninyong manatili ang inyong original due date.

Para sa inyong concerns at mga katanungan:

Email howtopay@cashalo.com

Call (02) 7902-1080 / 09189309800 / 09171163636